Het ergste wat er gebeurd met het gebruik CuteFTP, Zodra ze toe te voegen FTP-accounts, laten we zeggen op een tijdstip waarop zij CuteFTP programma formaat back-ups van zijn back-site met behulp van de rekeningen beschikken, Na formats te herstellen deze account zien wanneer ze alle wachtwoorden en instellingen zijn gegaan. 1-2 een ftp-account voor degenen die net als ik, is dit een groot probleem, maar bijvoorbeeld, 100 Meer dan ftp ...

Lees verder»